Lige syd for Vest-molen ligger slæbestedet med beddingsvogn.

Betaling for isætning af både sker på havnekontoret og prisen fremgår her

Brug af beddingsvogn skal aftales med havnefogden

Kontakt her